Τραπεζικό & Οικονομικό Δίκαιο

Trust and Professionalism Since 1988

Τραπεζικο και Οικονομικο Δικαιο

Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο σχετικά με όλες τις πτυχές του τραπεζικού και οικονομικού φάσματος, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:

  • ετοιμασίας εγγράφων δανείων και προσφοράς εγγυήσεων
  • της παροχής συμβουλών για εξαγορές και εταιρικές χρηματοδοτήσεις
  • αναχρηματοδοτήσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων
  • ανάκτηση χρεών
  • συμβόλαια και εξασφαλίσεις
  • δανεισμός
  • εγγραφές υποθηκών και επιβαρύνσεων

Βοηθούμε στο άνοιγμα, τη διαχείριση και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών με Κυπριακές και ξένες τράπεζες και συνεργαζόμαστε με τις πιο κύριες τοπικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force