Ναυτικό Δίκαιο

Trust and Professionalism Since 1988

Ναυτικο Δικαιο

Η Κύπρος αποτελεί παγκόσμια γνωστό ναυτιλιακό κέντρο. Το 1963, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσέφερε τα πρώτα κίνητρα με σκοπό την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τα οποία οδήγησαν την χώρα στην ψηλή θέση που βρίσκεται σήμερα. Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 και έκτοτε, θεωρείται ως κυρίαρχος σημαία κράτους-μέλους, προσφέροντας πλήρη διπλωματική προστασία σε Κυπριακά πλοία. Επίσης, η Κύπρος έχει συμπεριληφθεί ως σημαία ποιότητος «quality flag» στην «White List» του MoU Παρισιού και του MoU Τόκυο στον Έλεγχο Κράτους Λιμένα. Το 2019, το Κυπριακό νηολόγιο έχει καταταχθεί ως το 3ο μεγαλύτερο σε εμπορικό στόλο στην Ευρώπη και 11ο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου και της ναυτιλιακής υποδομής, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται σε εταιρείες πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης είναι μοναδικά. Μεταξύ άλλων, ένα φορολογικά αποτελεσματικό και επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό σύστημα φόρου χωρητικότητας. Υπάρχουν αντιπροσωπευτικά ναυτιλιακά κέντρα στον Πειραιά, στο Λονδίνο, στην Νέα Υόρκη, στο Αμβούργο, στο Ρότερνταμ και στις Βρυξέλλες, μέσω των οποίων προσφέρονται υπηρεσίες σε πλοία και πλοιοκτήτες. Αξιοσημείωτο επίσης, είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εθνικότητα του πληρώματος.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος είναι μέλος του International Maritime Organisation (IMO) και International Labour Organisation (ILO) καθώς επίσης και υπογράφον μέλος σε μεγάλο αριθμό διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων ασφάλειας, προστασίας, παρεμπόδιση της ρύπανσης, ναυτικών εργασιών και υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, έχει υπογράψει διμερείς συμβάσεις συνεργασίας που αφορούν τον εμπορικό στόλο.

Η νηολόγηση των πλοίων και άλλες σχετικές διαδικασίες, γίνονται στο Κυπριακό Νηολόγιο ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης στο Γραφείο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην Λεμεσό. Σημειώνεται ότι η προσωρινή και παράλληλη εγγραφή πλοίων μπορεί να γίνει και από Πρόξενο της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η Κυπριακή νομοθεσία προνοεί ότι μόνο Δικηγόροι στην Κύπρο μπορούν να εγγράψουν και να διεξάγουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για εγγραφή Κυπριακής εταιρείας και την εγγραφή των πλοίων. Επομένως, η εταιρεία μας συμβουλεύει και αναλαμβάνει διαδικασίες για όλες τις πτυχές ναυτιλιακών εργασιών, όπως την νηολόγηση πλοίων και άλλων σκαφών στο Κυπριακό νηολόγιο στην Λεμεσό, διαδικασίες για επίλυση εμπορικών διαφορών νομικής φύσης που αφορούν πλοιοκτήτες, πλοιοδιαχειριστές, ναυλομεσίτες και ασφαλιστές, επιλογή σημαίας και νηολογίου, απαιτήσεις για απώλεια ή ζημιά φορτίου, αξιώσεις για διάσωση και ναυτικά ατυχήματα.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force