Κληρονομικό Δίκαιο

Trust and Professionalism Since 1988

Κληρονομικο Δικαιο

Η διαχείριση περιουσίας μπορεί συχνά να καταστεί περίπλοκη διαδικασία. Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία σε όλες τις διαδικασίες του κληρονομικού δικαίου και προσφέρουμε νομική υποστήριξη για την προστασία της περιουσίας, καθώς και την εκτέλεση των διαθηκών.

Σε γενικές γραμμές, διαθήκη η οποία έχει επικυρωθεί στην Κύπρο, θα είναι έγκυρη για την περιουσία στην Κύπρο και ή στο εξωτερικό κατά την βούληση του διαθέτη. Το Κυπριακό δίκαιο περί Διαθηκών & Διαδοχής, δεν αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία στην Κύπρο, μπορεί να διατεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο όμως, η νόμιμη μοίρα διασφαλίζεται για τους συγγενείς πρώτου βαθμού.

Η πιο πάνω νομοθεσία εφαρμόζεται και στα μερίδια οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας.

Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς στην περιουσία των ατόμων που έχουν αποβιώσει μετά από 01/01/2000.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Νομικές συμβουλές και διαθήκες
  • Διαχείριση περιουσίας
  • Επανασφράγιση παραχωρητηρίου
  • Διαφορές σε σχέση με περιουσία
error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force