Δικαστηριακά θέματα

Trust and Professionalism Since 1988

Δικαστηριακα Θεματα

Ο στόχος μας στον τομέα δικαστηριακών υποθέσεων και επίλυσης διαφορών είναι η επίτευξη των ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων για τον πελάτη, κατά τρόπο αποδοτικό, από την άποψη χρόνου και κόστους.

Σε γενικές γραμμές, το Κυπριακό σύστημα βασίζεται στο Αγγλικό νομικό σύστημα και στις αρχές του Κοινοδικαίου και της Επιείκειας. Σήμερα, οι περισσότερες διαφορές, επιλύονται στα Δικαστήρια και η διαιτησία και η διαμεσολάβηση εφαρμόζονται περισσότερο στις εμπορικές διαφορές και στα θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ψηλά στην ιεραρχία βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο και ακολουθούν τα έξι Επαρχιακά Δικαστήρια, πέντε Κακουργιοδικεία, τρία Οικογενειακά Δικαστήρια πλέον του Οικογενειακού Δικαστηρίου Θρησκευτικών Ομάδων, πέντε Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων, τέσσερα Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών, το Στρατιωτικό Δικαστήριο, το Διοικητικό Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Ακολούθως της προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Κυπριακό Σύνταγμα έχει τροποποιηθεί, έτσι ώστε να δοθεί υπέρτερη ισχύς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η έμπειρη ομάδα του Δικαστηριακού τμήματος χειρίζεται  υποθέσεις  για  άτομα και εταιρείες, σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • Συμβολαίων
 • Εμπορικών  και εταιρικών
 • Ανάκτησης  χρέους
 • Πτώχευσης
 • Αφερεγγυότητας
 • Προστασίας  δικαιωμάτων πνευματικής  ιδιοκτησίας
 • Οικογενειακό  δίκαιο
 • Εργατικό  δίκαιο
 • Ατυχημάτων
 • Ποινικό  δίκαιο
 • Εργολαβίες και δίκαιο ακίνητης περιουσίας
 • Διοικητικό Δίκαιο
error: All proprietary rights of this photo are exclusively owned by its creator and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof to the public, without prior consent is strictly prohibited and shall give to its creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force