Διαδίκτυο & Νέα Μέσα

Trust and Professionalism Since 1988

Διαδικτυο και νεα μεσα

Η σημασία των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή και οι νέες οδοί επικοινωνίας δημιουργούν νομικές και εμπορικές προκλήσεις. Συμβουλεύουμε και παρέχουμε υποστήριξη για ηλεκτρονικό εμπόριο, θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση για σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών κινήσεων, περιλαμβανομένου για τα κατωτέρω:

  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και εφαρμογή του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού
  • Παραβιάσεις δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Διαδικτυακές μάρκες και θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Διανομή πληροφοριών
  • Θέματα συμβολαίων
  • Συμμόρφωση και αδειοδότηση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων όπως τυχερών παιγνίων, κ.λπ.
error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force