Νεα και Δημοσιευσεις

Πιο κατω θα βρειτε τα ενημερωτικα μας δελτια σχετικα με τις προσφατες εξελιξεις στο φασμα της νομικης

Το Υπουργείο Oικονομικών παρουσίασε το νέο Σχέδιο Δράσης/Στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, με έμφαση στις εταιρείες, τεχνολογίας,...

Οι Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες (Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών – ΚΕΠΕΥ) αποτελούν ιδανικό μέσο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω των...

Ο περί της Λήψης Έκτακτων μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 (Αρ. 33(Ι)/2020) της Κυπριακής Δημοκρατίας θέτει τις πρόνοιες αναστολής μηνιαίων...

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15/03/2020, η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό έτσι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις, ούτε εκδίδονται ή ανανεώνονται...

Ως μέρος της μεταρρύθμισης του φορολογικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν σε νόμους από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν...

Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν επέλθει στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, εισάγοντας νέες διατάξεις προς την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων...

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με την τροποποίηση του Νόμου περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών, δημιούργησε την δυνατότητα εγγραφής ετερόρρυθμου συνεταιρισμού περιορισμένης («Συνεταιρισμός...

Σύμφωνα με την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση...

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force