logo

You may find below our latest newsletters and insights in recent developments in the legal framework.

Recent News

  • A bill amending the tax le...

  • Cyprus has recently introd...

  • Cyprus has entered into a ...

© Made by eAdvertise Creative Digital Agency.

 

Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες

Trust and Professionalism Since 1988

Yiannis Papazacharia LLC

Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες

Οι Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες (Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών – ΚΕΠΕΥ) αποτελούν ιδανικό μέσο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω των φορολογικών πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν, θεωρούνται ως η πλέον ιδανική λύση για την Ευρωπαϊκή αγορά.

 

Πολλοί διεθνείς επενδυτικοί οίκοι έχουν επιλέξει την Κύπρο ως βάση μετά την παγκόσμια ανάπτυξη του τομέα και ο αριθμός των αδειούχων Κυπριακών Επενδυτικών Εταιρειών έχει ξεπεράσει τις 150.

 

Με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2004/39/EC για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων  (MiFID) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δημιουργηθεί μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά και η Κύπρος έχει γίνει μια σημαντική δικαιοδοσία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, του χαμηλού κόστους ίδρυσης και αδειοδότησης και της πρόσβασης στο «Ενιαίο Διαβατήριο», δηλαδή την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε όλα τα Κράτη Μέλη.

 

Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ρυθμίζεται από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διέπεται από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμους του 2007 ως έχει τροποποιηθεί,

διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

Το 2012, η Κύπρος έγινε η πρώτη δικαιοδοσία στην οποία ρυθμίζονται ως επενδυτικό προϊόνοι Δυαδικές Επιλογές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τις συμπεριέλαβε στην λίσταεπενδυτικών προϊόντων που διέπονται από την προαναφερόμενη νομοθεσία.

 

Εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες για Δυαδικές Επιλογές πρέπει να καταθέτουν αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για αδειοδότηση ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία.

 

Οι Κυπριακές Επενδυτικές Εταιρείες απολαμβάνουν όλα τα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στις Κυπριακές εταιρείες. Περαιτέρω, δεν υπάρχει φόρος παρακράτησης κατά την αγορά ή πώληση επενδυτικών προϊόντων.

 

Το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και τα υπόλοιπα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την αδειοδότηση εξαρτώνται από το είδος επενδυτικών και παρεπομένων δραστηριοτήτων που θα ασκεί η εταιρεία.

 

Τα κύρια γραφεία της ΚΕΠΕΥ πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο και πρέπει να έχουν το κατάλληλο προσωπικό.

 

Η ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων της ΚΕΠΕΥ, καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας που κατέχουν πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της αίτησης για αδειοδότηση, καθώς και την νομική και γενική υποστήριξη που απαιτείται για ενεργοποίηση της άδειας και λειτουργία της ΚΕΠΕΥ, την ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων όπως το οργανόγραμμα, τους εσωτερικούς κανονισμούς για παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και καθοδήγηση για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.